Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

БАС Спортинг ЕООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.

БАС Спортинг ЕООД спазва следните принципи

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

ограничение на целите на обработване.

Видове данни, които БАС Спортинг ЕООД събира

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

БАС Спортинг ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Срок на съхранение на личните Ви данни

БАС Спортинг ЕООД съхранява Вашите лични данни 300 дни след изпращане на поръчката.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от БАС Спортинг ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от БАС Спортинг ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до БАС Спортинг ЕООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от Бас Спортинг ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а БАС Спортинг ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от БАС Спортинг ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от БАС Спортинг ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от БАС Спортинг ЕООД.